برای ساختن این جعبه به دو مربع هم اندازه از جنس فوتر و چسب همه کاره نیاز دارید.

در مرحله اول مربع ها را مثل شکل زیر برش دهید. مربع بالایی برای خود جعبه و مربع پایین مربوط به درپوش می باشد.

 

بانوکده

با استفاده از خط کش خطوط تا بر روی مربع ایجاد می کنیم

بانوکده

لبه های کناری را به یکدیگر می چسبانیم

بانوکده

بانوکده