اندازه ها بستگی به مقدار مورد نظر و سلیقه شما دارد.قدم به قدم با نمونه زیر همراه شوید تا پاکت مورد نظر شما ساخته شود

بانوکده

 

منبع  kadopichi.persianblog.ir