تبلیغات شما

بانوکده

 

این مدل الگو ندارد بلکه در ژورنال اصلی فقط برای بافتش توضیح مرحله به مرحله داده شده.برای مشاهده توضیحات به ادامه مطلب بروید.

 بانوکده


خب در قسمت اول زیر اسم، Materiales یا وسایل مورد نیاز رو می بینیم که در اون نوع و سایز نخ و رنگ و میزان مورد نیاز مشخص شده، همچنین سایز و نوع قلاب و سایر وسایل مورد نیاز مثل دکمه
نکته مهم اینکه برای نخ دو رنگ اصلی (MC) (main color) که در اینجا رنگ قرمزه و متضاد (CC) (contrasting color) که در اینجا رنگ سفیده معرفی کرده از اونجایی که ممکنه سایز نخ و قلاب خیلی دقیق نباشه یا موجود نباشه یا نحوه بافتن ما سفت تر یا شل تر باشه و….مقیاسی هم در زیر قسمت وسایل مورد نیاز به ما داده
(
gauge):
این مقیاس به ما میگه که باید اندازه ۱۸ پایه بلند بافته شده در یک ردیف توسط نخ و قلاب ما و همچنین اندازه بافت ۷ ردیف پایه بلندمون (یعنی مثلا طول و عرض بافت) حدود ۲ اینچ باشهحالا اگر از این اندازه بیشتر یا کمتر شد تنها اتفاقی که می افته بزرگ یا کوچک شدن پاپوش در انتهای کاره!و اما قسمت دوم توضیحات:
نحوه بافت کف و کناره های پاپوش
(sole and sides):
اول با نخ اصلی (MC) به صورت شل ۲۲ تا زنجیره (ch) میزنیم.(rnd) دور ۱): (سمت راست): ۷ تا پایه بلند (dc) در چهارمین زنجیره [بعد] از قلاب میزنیم، بعد در زنجیرههای بعدی هم یکی یک پایه بلند تا آخرین زنجیره میبافیم، ۸ تا پایه بلند در آخرین زنجیره میبافیم؛ در حلقه آزاد (حلقه پشتی) باقیمانده از زنجیره آغازین شروع به بافت کرده در ۱۷ زنجیره بعدی پایه بلند میبافیم (یعنی در هر دو طرف زنجیرههای اولیه پایه بلند بافته میشود)؛ در نهایت بوسیله بافت نامرئی به ابتدای کار وصل میکنیم: در کل ۵۰ گره (sts)مشابه چنین حالتی:


بانوکده


دور ۲): ۳ زنجیره میزنیم (که بعنوان اولین پایه بلند در نظر گرفته میشه) (زنجیره چرخشی). در همین گره یک پایه بلند میبافیم، در هر کدوم از ۷ پایه بلند بعدی هم ۲ پایه بلند میبافیم، و در ۱۷ پایه بلند بعدی یک پایه بلند میبافیم. در هر یک از ۸ پایه بلند بعدی نیز ۲پایه بلند میبافیم. در مابقی پایه بلندها یکی یک پایه بلند بافته نهایتا با بافت نامرئی به اولین پایه بلند وصل میکنیم : ۶۶ گره در این ردیفدور ۳): ۳ زنجیره زده، در همین گره و گره بعدی یکی یک پایه بلند می بافیم، در پایه بلند بعدی ۲ پایه بلند می بافیم. این کار را یعنی: ( یک پایه بلند در پایه بلند بعدی، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعدی) ۶ بار تکرار میکنیم. در ۱۸ پایه بلند بعدی ۱ پایه بلند بافته، در پایه بلند بعدی ۲ پایه بلند میبافیم و این عمل را یعنی: (یک پایه بلند در پایه بلند بعدی، ۲ پایه بلند در پایه بلند بعدی) ۷ بار تکرار میکنیم، در ۱۸ پایه بلند باقیمانده ۱ پایه بلند بافته با بافت نامرئی به اولین پایه بلند وصل میکنیم: ۸۲ پایه بلند در این ردیفدور ۴ و دور ۵): ۳ زنجیره زده، در پایه بلند بعدی و تمام پایه بلندهای بعدی ردیف ۱ پایه بلند بافته نهایتا با بافت نامرئی به اولین گره متصل میکنیم: ۸۲ پایه بلند در هر ردیفدور ۶): ۳ زنجیره میزنیم، یک گره کم میکنیم ( همون طور که قبلا آموزش دادم: *نخ رو با قلاب گرفته وارد گره بعدی میکنیم، نخ رو مجدد با قلاب گرفته از داخل حلقه رد میکنیم، نخ رو گرفته از ۲ حلقه روی قلاب رد میکنیم* قسمت مابین ستارهها رو مجدد تکرار میکنیم. در نهایت ۳ حلقه روی قلاب باقی می مونه که نخ رو گرفته از همه اونها عبور میدیم.) سپس ۱۲ بار به این صورت عمل میکنیم: (۱ پایه بلند در پایه بلند بعدی، یک گره کم میکنیم)، در ۲۹ پایه بلند بعدی ۱ پایه بلند میبافیم، سپس یک گره کم میکنیم و عمل: ( ۱ پایه بلند در پایه بلند بعدی، کاهش ۱ گره) را ۴ بار تکرار میکنیم. در نهایت با بافت نامرئی به پایه بلند ابتدایی متصل میکنیم: ۶۴ گره در این ردیفدور ۷): ۲ زنجیره زده در پایه بلند بعدی ۱ پایه بلند میبافیم، سپس ۷ بار کاهش گره را انجام میدهیم، در هر یک از پایه بلندهای بعدی ردیف ۱ پایه کوتاه (sc) میبافیم تا آخرین پایه بلند، قطعه کوچکی از نخ رو دور آخرین پایه کوتاه گره میزنیم به منظور مشخص کردن محل بافت روی پاپوش، در آخرین پایه بلند هم پایه کوتاهی بافته و با بافت نامرئی به اولین پایه بلند متصل میکنیم: ۵۶ گره در این ردیفدور ۸): ۳ زنجیره میزنیم و کار رو میچرخونیم، ۲ پایه بلند در همین گره میزنیم برای اتصال، قلاب رو وارد ۲( یا حتی ۳) گره بعدی میکنیم، در BLO (یعنی فقط در حلقه عقبی زنجیره یا بالای گره back loop only) کار میکنیم (برای اینکه کار به سمت خارج کفش باشه و از داخل بتونیم قسمت جوراب مانند یا ساق پاپوش رو بهش متصل کرده ببافیم)، با بافت نامرئی متصلش میکنیم و عمل زدن ۳ زنجیره بافت ۲ پایه بلند در همان گره و اتصال با بافت نامرئی در ۲ یا ۳ گره بعدی رو تا انتهای ردیف ادامه میدیم. در نهایت با بافت نامرئی به گره ابتدایی متصل کرده و کار رو پایان میدیم و انتهای نخ رو بریده و محکم کرده میدوزیم.

برای بافت قسمت روی پاپوش
(instep):
(row) ردیف ۱): (سمت راست): از سمت راست مقابل خود نخ متضاد(سفید) رو بوسیله بافت نامرئی به پایه کوتاه علامت گذاری شده (بوسیله قطعه نخ) متصل میکنیم، ۳ زنجیره میزنیم و در حلقههای آزاد از ردیف(دور) ۷ قسمت کناره پاپوش بافت رو انجام میدیم. در ۱۱ گره بعدی (مقابل پنجه) ۱ پایه بلند میبافیم : ۱۲ گره در این ردیفردیف ۲): ۱ زنجیره زده و کار رو میچرخونیم و در هر پایه بلند از ردیف قبل ۱ پایه کوتاه میبافیم.ردیف ۳): ۳ زنجیره زده کار رو میچرخونیم و در پایه کوتاه بعدی و مابقی پایه کوتاه ها ۱ پایه بلند میبافیم.ردیف ۴ تا ۶): ردیف ۲ و ردیف ۳ رو یکبار تکرار میکنیم و در نهایت یک بار دیگه ردیف ۲ رو تکرار میکنیم.

برای بافت بالای پاپوش
(top):
دور ۱): ۱ زنجیره زده کار رو می چرخونیم، در هر پایه کوتاه ۱ پایه کوتاه میبافیم، قلاب رو وارد هفتمین پایه کوتاه از حلقه ۷ قسمت بافت کناره پاپوش میکنیم( فقط در حلقههای آزاد باقیمانده) در ۳۰ گره بعدی ۱ پایه کوتاه میبافیم، ۷ گره بعدی را رها کرده در اولین پایه کوتاه بافت نامرئی می بافیم: ۴۲ پایه کوتاه در این ردیفدور ۲): ۱ زنجیره زده، پایه کوتاهی در همین گره میبافیم، ۳ زنجیره زده قلاب را وارد گره بعدی کرده و در گره بعدی پایه کوتاهی میبافیم (قلاب را از گره بعدی رد کرده وارد گره بعدی کرده پایه کوتاه میبافیم) و این عمل را تا آخرین گره تکرار میکنیم. ۳ زنجیره میزنیم، قلاب را وارد آخرین گره کرده و در اولین پایه کوتاه ۱ پایه متوسط (hdc) میبافیم تا آخرین فضای ۳ زنجیرهای مان تشکیل شود و در کل ۲۱ فضای ۳ زنجیرهای داشته باشیم.دور ۳): ۳ زنجیره زده در همین گره ۱ پایه بلند میبافیم، در هر فضای ۳ زنجیرهای تا آخر ۲ پایه بلند میبافیم. در نهایت با بافت نامرئی به اولین پایه بلند متصل میکنیم: ۴۲ پایه بلند در این ردیفدور ۴ تا ۷): حلقه ۲ و ۳ را دو بار تکرار میکنیم.دور ۸): (چین دار) ۱ زنجیره زده کار را چرخانده و در همین گره ۱ پایه کوتاه میزنیم، ۵ زنجیره زده در پایه بلند بعدی ۱ پایه کوتاه میزنیم (فقط در حلقه عقبی، رو به بیرون) و این کار را تا آخرین گره ادامه میدهیم و با بافت نامرئی به ابتدا متصل میکنیم.دور ۹): (سمت راست): ۳ زنجیره زده کار را می چرخانیم، در حلقه های آزاد باقیمانده از ردیف(دور) ۷ بافت رو انجام میدیم، در گره بعدی و مابقی گرهها ۱ پایه بلند میبافیم. با بافت نامرئی به ابتدا متصل میکنیم: ۴۲ پایه بلند در این ردیفدور ۱۰): ۱ زنجیره زده و در هر دو حلقه از گرهها(عقبی و جلویی با هم) بافت انجام میدهیم و در هر پایه بلند ۱ پایه کوتاه میبافیم. با بافت نامرئی متصل کرده و کار را خاتمه میدهیم و انتهای نخ را محکم می کنیم.

برای بافت بند
(strap):
با نخ اصلی ۱۷ زنجیره شل میزنیم. در سومین زنجیره از قلاب پایه بلند بافته و در مابقی زنجیرهها نیز میبافیم و کار رو خاتمه میدیم.
در نهایت بند رو روی پاپوش دوخته و با دکمه تزیینش میکنیم.


منبع: زنگ قلاب بافی

نظرات ارسال شده

  • سلام مرسی از آموزش کامل پاپوش

  • با سلام وعرض ادب . از مدل ها لذت بردم خیلی عالی بود مخصوصا کفش نوزاد .از شما متشکرم.

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]